Costa Blanca magazine 2020

Vraag ons gratis lifestyle magazine aan via info@cinbar.com

Vraag ons gratis lifestyle magazine aan via info@cinbar.com

Vraag ons gratis lifestyle magazine aan via info@cinbar.com

BEZICHTIGINGSREIS

Verkies je een driedaagse bezichtigingstrip die wij voor je organiseren ? Of wil je liever op eigen tempo de streek verkennen en samen met ons op bepaalde data enkele panden en hun omgeving bezoeken ? Alles kan !

 

Mail vandaag nog je planning door naar info@cinbar.com en wij regelen alles vrijblijvend en in onderling overleg.

Verschuldigde belastingen op uw eigendom in Spanje: IBI

 

Welke belastingen moet u betalen in Spanje op uw eigendom ?

1. IBI ( impuesto sobre bienes inmuebles ) = onroerende voorheffing of gemeentebelasting

2. Renta of Inkomstenbelasting ==> wordt in volgend nieuwsbericht besproken

Deze belastingen zijn verschuldigd door 'alle' eigenaars van een Spaanse eigendom, ongeacht of ze hier wonen of niet

 

IBI of  Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Deze belasting wordt geheven door de gemeente ( Ayuntamiento ) en moet betaald worden door alle eigenaars van een onroerend goed. Met de opbrengst ervan kan de gemeente voorzien in het onderhoud en de aanleg van wegen, parken en de rest van zijn infrastructuur en diensten.

Ze wordt berekend op de kadastrale waarde van de woning. De gemeente deelt elk jaar het verschuldigde bedrag mee aan alle belastingplichtigen. Deze informatieve brief wordt per post opgestuurd naar de eigenaar in mei, juni of juli en het bedrag moet betaald worden in september of oktober van elk jaar. Dit kan variëren, doordat elke gemeente haar eigen betaaldatum vaststelt. Bij niet of laattijdige betaling is er direct een toeslag, boete en/of intresten verschuldigd. Het is daarom aan te raden deze jaarlijkse betaling te domiciliëren om dit te vermijden of tijdig langs te gaan bij de bankinstellingen die vermeld zijn op de brief.

 

Vanaf wanneer verschuldigd ?

Vanaf de datum van de aankoop van je eigendom. Elk eigendom moet worden geregistreerd in het 'eigendomsregister' (registro catastral). Op basis van deze registratie krijgt de gemeente de nodigeinformatie om de belasting te bepalen.

Opmerking: bij nieuwbouw woning duurt het vaak een aantal maanden tot een jaar voor u de eerste aanslag ontvangt.

 

 

Wat als je geen betalingsuitnodiging ontvangen hebt ?

Dan kan u best zelf naar de gemeente gaan met een copie van uw notariële akte, NIE nummer of residentenkaart en uw identiteitskaart om dit te melden en op die manier boetes en toeslagen te vermijden

 

Wat betekent IBI ?

De IBI is een 'gemeentelijke' belasting op de 'kadastrale waarde' van je eigendom. Vandaar dat hier 2 vertalingen door elkaar worden gebruikt, onroerende voorheffing en gemeentebelasting. Beiden zijn correct.

 

Hoeveel bedraagt deze belasting ?

Deze is verschillend per gemeente en bedraagt 0,3 tot 0,6 % van de kadastrale waarde van het pand.

Welke belastingen moet u betalen in Spanje op uw eigendom ?

1. IBI ( impuesto sobre bienes inmuebles ) = onroerende voorheffing of gemeentebelasting

2. Renta of Inkomstenbelasting ==> wordt in volgend nieuwsbericht besproken

Deze belastingen zijn verschuldigd door 'alle' eigenaars van een Spaanse eigendom, ongeacht of ze hier wonen of niet

IBI of  Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Deze belasting wordt geheven door de gemeente ( Ayuntamiento ) en moet betaald worden door alle eigenaars van een onroerend goed. Met de opbrengst ervan kan de gemeente voorzien in het onderhoud en de aanleg van wegen, parken en de rest van zijn infrastructuur en diensten.

Ze wordt berekend op de kadastrale waarde van de woning. De gemeente deelt elk jaar het verschuldigde bedrag mee aan alle belastingplichtigen. Deze informatieve brief wordt per post opgestuurd naar de eigenaar in mei, juni of juli en het bedrag moet betaald worden in september of oktober van elk jaar. Dit kan variëren, doordat elke gemeente haar eigen betaaldatum vaststelt. Bij niet of laattijdige betaling is er direct een toeslag, boete en/of intresten verschuldigd. Het is daarom aan te raden deze jaarlijkse betaling te domiciliëren om dit te vermijden of tijdig langs te gaan bij de bankinstellingen die vermeld zijn op de brief.

Vanaf wanneer verschuldigd ?

Vanaf de datum van de aankoop van je eigendom. Elk eigendom moet worden geregistreerd in het 'eigendomsregister' (registro catastral). Op basis van deze registratie krijgt de gemeente de nodigeinformatie om de belasting te bepalen.

Opmerking: bij nieuwbouw woning duurt het vaak een aantal maanden tot een jaar voor u de eerste aanslag ontvangt.

 

Wat als je geen betalingsuitnodiging ontvangen hebt ?

Dan kan u best zelf naar de gemeente gaan met een copie van uw notariële akte, NIE nummer of residentenkaart en uw identiteitskaart om dit te melden en op die manier boetes en toeslagen te vermijden

Wat betekent IBI ?

De IBI is een 'gemeentelijke' belasting op de 'kadastrale waarde' van je eigendom. Vandaar dat hier 2 vertalingen door elkaar worden gebruikt, onroerende voorheffing en gemeentebelasting. Beiden zijn correct.

Hoeveel bedraagt deze belasting ?

Deze is verschillend per gemeente en bedraagt 0,3 tot 0,6 % van de kadastrale waarde van het pand.

 

Welke belastingen moet u betalen in Spanje op uw eigendom ?

1. IBI ( impuesto sobre bienes inmuebles ) = onroerende voorheffing of gemeentebelasting

2. Renta of Inkomstenbelasting ==> wordt in volgend nieuwsbericht besproken

Deze belastingen zijn verschuldigd door 'alle' eigenaars van een Spaanse eigendom, ongeacht of ze hier wonen of niet

 

IBI of  Impuesto sobre Bienes Inmuebles

Deze belasting wordt geheven door de gemeente ( Ayuntamiento ) en moet betaald worden door alle eigenaars van een onroerend goed. Met de opbrengst ervan kan de gemeente voorzien in het onderhoud en de aanleg van wegen, parken en de rest van zijn infrastructuur en diensten.

Ze wordt berekend op de kadastrale waarde van de woning. De gemeente deelt elk jaar het verschuldigde bedrag mee aan alle belastingplichtigen. Deze informatieve brief wordt per post opgestuurd naar de eigenaar in mei, juni of juli en het bedrag moet betaald worden in september of oktober van elk jaar. Dit kan variëren, doordat elke gemeente haar eigen betaaldatum vaststelt. Bij niet of laattijdige betaling is er direct een toeslag, boete en/of intresten verschuldigd. Het is daarom aan te raden deze jaarlijkse betaling te domiciliëren om dit te vermijden of tijdig langs te gaan bij de bankinstellingen die vermeld zijn op de brief.

 

Vanaf wanneer verschuldigd ?

Vanaf de datum van de aankoop van je eigendom. Elk eigendom moet worden geregistreerd in het 'eigendomsregister' (registro catastral). Op basis van deze registratie krijgt de gemeente de nodigeinformatie om de belasting te bepalen.

Opmerking: bij nieuwbouw woning duurt het vaak een aantal maanden tot een jaar voor u de eerste aanslag ontvangt.

 

 

Wat als je geen betalingsuitnodiging ontvangen hebt ?

Dan kan u best zelf naar de gemeente gaan met een copie van uw notariële akte, NIE nummer of residentenkaart en uw identiteitskaart om dit te melden en op die manier boetes en toeslagen te vermijden

 

Wat betekent IBI ?

De IBI is een 'gemeentelijke' belasting op de 'kadastrale waarde' van je eigendom. Vandaar dat hier 2 vertalingen door elkaar worden gebruikt, onroerende voorheffing en gemeentebelasting. Beiden zijn correct.

 

Hoeveel bedraagt deze belasting ?

Deze is verschillend per gemeente en bedraagt 0,3 tot 0,6 % van de kadastrale waarde van het pand.

Bekijk onze maandelijkse publicatie in Home en Trends vastgoed magazine.

Ontdek alle vastgoed en woon- en tuintrends. Verkrijgbaar bij de betere Vlaamse handelszaak, hotel, golfclub, beurs, evenement en strandbar of online via www.homeentrends.be

Verschuldigde belasting in Spanje op uw eigendom: Renta

Welke belastingen moet je betalen op je Spaanse eigendom ?

 

1. IBI ( Impuesto sobre Bienes Inmuebles ) onroerende voorheffing of gemeentebelasting ( zie vorige nieuwsbrief)

 

2.  Renta of Inkomstenbelasting

 

Deze belastingen zijn verschuldigd door 'alle' eigenaars van een Spaanse eigendom, ongeacht of ze hier wonen of niet

 

Renta of Inkomstenbelasting

In deze Klare Taal wordt de Spaanse belastingsaangifte behandeld. Er volgt een aparte Klare Taal voor de aangifte in de Belgische inkomstenbelasting.

In Spanje bent u verplicht om zelf en op eigen initiatief de inkomstenbelasting te doen en de verschuldigde belasting te betalen conform de Spaanse wet. Vergissingen, fouten  en vergetelheden worden beboet ! Daarom adviseren wij u om een beroep te doen op een ervaren gestor, erkende boekhouder of advocaat.

Er is een aparte regeling voor residenten en niet-residenten.

 

Resident:

U moet verplicht jaarlijks, op eigen initiatief en vóór 30 juni de aangifte in de personenbelasting doen. Er wordt belast tegen de algemene progressieve tarieven van 19 tot 45%

 

Bezit u 1 woning, uw eigen hoofdverblijfplaats, die niet verhuurd wordt dan is er geen belasting verschuldigd

 

Heeft u meer dan 1 woning, al dan niet verhuurd, dan is er belasting verschuldigd:

– bij verhuur:

huuropbrengsten min de aftrekbare kosten(*) moeten aangegeven worden. Er zijn belastingsverminderingen voor verhuur op lange termijn voorzien.

 (*)  rente op lening

       afschrijving 3% van de kadastrale waarde van het vastgoed (excl grond, staat op IBI)

       verzekeringen, IBI, huisvuilbelasting, ..

       commissies voor verhuurbedrijven en kosten sleutelbeheerder

       kosten voor schoonmaakbedrijven

       onderhoud en reparaties ( excl. investeringen/verbeteringen = onderdeel afschrijving )

       bijdragen Vereniging van Eigenaren, alarm, schoonmaak gebouw, ..

       water, gas, electriciteit als dit in de huur is inbegrepen !

       andere kosten die nadrukkelijk in de huur zijn inbegrepen  ( internet, TV, ...)

opm.:  

reiskosten eigenaar en relatiegeschenken voor de huurders zijn NIET aftrekbaar / alle kosten moeten bewezen worden d.m.v. facturen en betaalbewijzen / aftrek kost afschrijving 3% gebouw afwegen tegen hogere meerwaardebelasting bij verkoop

– geen verhuur:

Er wordt een forfaitair belastbaar inkomen toegekend van 1,1 % van de kadastrale waarde of 2 % als de kadastrale waarde de afgelopen 10  jaar niet herzien is.  De kadastrale waarde en de datum van de laatste herziening zijn vermeld op het IBI attest.

 

Niet resident ( binnen de EU ):

Bij verhuur:

Per kwartaal moet de huuropbrengst min de aftrekbare kosten worden aangegeven ( idem zoals hierboven bij resident). Hierop is 19% belasting verschuldigd. 

 

Bij niet verhuur:

Er wordt een forfaitair belastbaar inkomen toegekend van 1,1 % van de kadastrale waarde of 2 % als de kadastrale waarde de afgelopen10 jaar niet herzien is. Op dit inkomen is 19% belasting verschuldigd. 

De kadastrale waarde en de datum van de laatste herziening zijn vermeld op het IBI attest.

De aangifte moet verplicht en op eigen initiatief voor 31 december ingediend en betaald zijn.

 

Volledigheidshalve wil ik ook melden dat er in een uitzonderlijk geval ook een derde belasting, namelijk de 'vermogensbelasting' verschuldigd is in Spanje.

Costa Blanca

We zijn gespecialiseerd in de regio tussen Calpe/Moraira en Cartagena, zowel voor de verkoop van  nieuwbouw als bestaande panden

ATTENTION This site uses cookies. By browsing the site you will consent to its use. Learn more about the use of cookies.

AccepterenHoe te configureren